Ligtv

Horoya AC
MS'
2:0
Platinum FC
  • 79'Yakubu Hudu
  • 58'Ocansey Mandela